Kto chroni nasze prawa własności intelektualnej?

Rzecznicy patentowi zajmują się ochroną prawną własności intelektualnej różnych podmiotów przedsiębiorców osób fizycznych, twórców, instytucji i urzędów. Jest to zawód zaufania publicznego objęty ustawą o rzecznikach patentowych.

 

Podmiotem działań rzeczników patentowych jest zakres usług związanych z ochroną własności intelektualnej. Będzie to:

  • Uzyskiwanie
  • Zachowywanie
  • Wykonywanie
  • Dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotu własności intelektualnej

Tymi prawami objęte są kolejno: Wzory przemysłowe, wzory użytkowe, topografia układów scalonych, znaki towarowe, nazwy handlowe, oznaczenia geograficzne.

Co ciekawe rzecznicy patentowi zajmują się również zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest to właściwie jeden z ważniejszych etapów ich działania – zawsze bardziej brutalnym założeniu że w biznesie nic nie dzieje się bez przyczyny, a naginanie prawa jest w dużej mierze celowe można stwierdzić, że jest to główne zadanie rzeczników.

Polecane biuro patentowe

Z ciekawostek możemy dodać, że w ustawie wymieniono (i to już na wstępie), sam tytuł zawodu rzecznik patentowy również podlega ochronie prawnej.

Do rzecznika patentowego może przyjść każdy, kto jest związany bezpośrednio z daną twórczością – choć tylko właściciel posiadający pełnie praw lub jego wspólnik, albo osoba zajmująca się opracowaniem przedmiotu podlegającego ochronie – mogą zgłosić przedmiot do ochrony. Pozostałe osoby mogą nadzorować pracę rzeczników patentowych i z nimi współpracować na rzecz przedsiębiorcy, czy innej osoby zgłaszającej wniosek.

Ochrona Patentowa może działać na terenie Polski albo innych krajów. Zamiast pamiętać że zawsze ma charakter terytorialny czyli dane terytorium na przykład Unia Europejska, kilka krajów, jedynie Polskę itd. Co to wymiar ochronny jestem wiesz bardzo istotny, przedłużacz poważne uzyskanych patentów czy ochrony znaków towarowych, co wiąże się z opłaceniem składki przedłużającej w terminie. Urzędy zwykle nie przypominają się o upływającym okresie ochronnym.

Categories Biznes