Po co dokonywana jest wycena przedsiębiorstw?

Niekiedy musi być dokonana wycena przedsiębiorstwa – może to mieć związek z planowanymi w przyszłości transakcjami, zmianami dotyczącymi kapitału, modyfikacjami w aspektach prawnych, ale nie tylko. W każdej z takich sytuacji wycena bywa konieczna i należy przeprowadzić ją zgodnie ze standardami.

Cele ogólne i szczegółowe

Ogólną przyczyną dokonywania procesów takich jak wycena przedsiębiorstw jest przeważnie chęć rozwiązania bieżących problemów. Wiele sytuacji dotyczących firmy może powodować wysokie ryzyko podatkowe, czasami istnieje też spór pomiędzy kilkoma osobami mającymi udziały w przedsiębiorstwie. Toczące się postępowania różnego typu także mają wpływ na długotrwałe lub przejściowe trudności.

Wycena przedsiębiorstw rozważana bywa też w związku z istnieniem zagrożenia upadłością bądź likwidacją, koniecznością dokonania podziału lub połączenia firm, chęcią skorzystania z kredytu lub pożyczki bądź też zabezpieczenia już istniejących. Większość przedsiębiorców nie ma problemów z określeniem celu, dlatego też bez trudu realizują pierwsze etapy wyceny.

Wycena obowiązkowa lub nie?

Główny problem z wyceną przedsiębiorstw jest taki, że nie istnieją żadne szczegółowe i oficjalne wytyczne dotyczące tego procesu. Dlatego też większość właścicieli firm nie wie, w jakiej sytuacji muszą go przeprowadzić, a w jakich niekoniecznie (ale również mogą).

Przez tę i podobne niejasności trudno jest poprawnie zrealizować poszczególne etapy. Zdarzają się też kłopoty związane z brakiem niezbędnej wyceny w adekwatnych sytuacjach.

W razie problemów lub dezinformacji można zgłosić się do jednej z organizacji zajmujących się regulacją standardów dotyczących takich wycen. Adresy i dane można bez problemu znaleźć przez internet.

Różne metody wyceny przedsiębiorstw

Metodę wyceny dobiera się pod kątem m.in. celu, w jakim jest ona przeprowadzana. Bardzo często uwzględnia się istnienie trzech głównych metod i ich znajomość w zupełności wystarczy. Są to metody takie jak dochodowa, majątkowa i porównawcza.

Metoda dochodowa skupia się na ewentualnych zyskach i przeanalizowaniu możliwego ryzyka. Porównawcza uwzględnia sytuację przedsiębiorstwa w porównaniu do innych podobnych. Majątkowa to po prostu ocena, ile wart jest całościowy majątek przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Categories Biznes