Grunt to dobra inwestycja

Nieruchomości są tradycyjnie uważane za dobre miejsce na ulokowanie kapitału. Jednym z ich rodzajów są nieruchomości inwestycyjne – to najczęściej grunty i budynki, które mogą stanowić źródło przychodów. Korzyścią jest czynsz płacony przez najemców lub też udział w uzyskiwanym dochodzie.

Inwestycja w grunt

Najczęściej z nieruchomością inwestycyjną kojarzone są mieszkania kupowane pod wynajem, ale to przede wszystkim różnego typu nieruchomości komercyjne – lokale sklepowe, biurowce, magazyny, stacje benzynowe, itp. Po oddaniu ich w użytkowanie stają się inwestycją generującą stały zysk.

Alternatywą do zabudowanych działek są nieruchomości gruntowe. Działki inwestycyjne to tereny o konkretnym przeznaczeniu, np pod budowę obiektów handlowo-usługowych, hotelowych czy też przemysłowych.

Działki inwestycyjne to najczęściej działki budowlane, na których można zorganizować działalność gospodarczą nieuciążliwą dla otoczenia, wznosząc np. obiekty handlowo-usługowe. Drugi typ to działki przemysłowe, na których mogą powstawać obiekty o wyższej uciążliwości, np. stacje benzynowe lub zakłady produkcyjne.

Inwestycyjny Śląsk

Ofert inwestycyjnych dobrze jest szukać w rejonach gęsto zaludnionych i z dobrze rozwiniętą infrastrukturą oraz o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Tereny takie mają zazwyczaj dobrze przygotowane grunty, świetnie rozwinięty system transportu oraz duży rynek pracy. Posiadają też ogromny potencjał rozwojowy.

Dobrym przykładem takiego terenu jest Śląsk. Od wielu lat głównym rynkiem gruntów inwestycyjnych jest Dolny Śląsk, a największym zainteresowaniem cieszy się Wrocław i jego okolice. Sytuacja stopniowo ulega zmianie również na Górnym Śląsku, a jego stabilny rozwój i potencjał przyciąga coraz więcej inwestorów.

Potencjał i rozwój

Ze względu na gęstość zabudowy, specyfikę terenu obciążonego m.in. szkodami górniczymi, Górny Śląsk miał duże problemy z przygotowaniem oferty obejmującej działki inwestycyjne. Teren ten zawsze jednak cieszył się zainteresowaniem np. deweloperów, konkurujących o pozyskanie terenów. Zauważyć można, iż systematycznie pojawia się coraz więcej ofert ze strony gmin, które chcą przyciągną do siebie inwestorów. Godna uwagi jest również, głównie pod kątem działek przemysłowych, oferta terenów inwestycyjnych ulokowanych w specjalnej strefie ekonomicznej.

Śląsk to prężnie i systematycznie rozwijający się region, wart zaznaczenia na mapie inwestycji.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Metropolis

Categories Biznes