Uprawnienia sep

Chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku pracy bardzo dobrym rozwiązaniem jest uczestnictwo w kursach SEP. Kursy SEP przeprowadzane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jak i inne podmioty upoważnione. Kursy pozwalają na otrzymanie określonych uprawnień, o jakie dany kandydat występuje umożliwiając mu tym samym potencjalne wykonywanie czynności w przyszłym miejscu pracy. W poniższym artykule postaramy się omówić wszystkie zagadnienia związane z kursami SEP.

Uprawnienia SEP

Konieczność posiadania określonych uprawnień wynikających ze specyfiki wykonywanego zawodu określona jest przez odpowiednie akty prawne. Bez posiadania uprawnień pracownik lub potencjalny kandydat nie może rozpocząć pracy. Zgodnie z przepisami to na pracodawcy spoczywa obowiązek wystąpienia do SEP o przeszkolenie kandydata, gdy rozpoczyna on swoją pracę. Wśród zawodów wymagających kursów SEP są te związane z szeroko pojętym przetwarzaniem energii głównie elektrycznej, dotyczy to jej: wytwarzania, magazynowania (w przypadku obsługi układów zasilania awaryjnego), przesyłania jak i zamiany na inną formę energii. Oprócz uprawnień elektrycznych, wydawane są również uprawnienia energetyczne i gazowe. Głównymi dwoma kategoriami i zakresami o jakie może wystąpić kandydat są te dotyczące eksploatacji i dozoru. Kursy SEP kosztują w zależności od zakresu uprawnień, o jakie się występuje, od kilkuset złotych wzwyż.

Szkolenie SEP – wprowadzenie

Szkolenie SEP może być przeprowadzone w miejscu pracy kandydata, gdy o uprawnienia SEP występuje pracodawca lub w lokalnej siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, gdy o uprawnienia występuje indywidualny kursant. Szkolenie takie trwa najczęściej do kilku dni i może być podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Materiały potrzebne do rozpoczęcia nauki zapewnia osoba przeprowadzająca szkolenie. Szkolenie przeprowadzane jest w grupach do kilkunastu osób. Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę kandydata. Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną i w przypadku pozytywnego rezultatu kandydat otrzymuje potwierdzenie o przeprowadzonym szkoleniu i legitymację imienną w której to zawarte są określone uprawnienia o jakie wystąpił. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia SEP wydawane są na okres 5 lat, po tym terminie konieczne jest powtórne przeprowadzenie szkolenia i egzaminu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://uprawnieniaelektryka.pl/

Categories Ciekawe