Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Pełna księgowość polega na skrupulatnej ewidencji finansowej działalności gospodarczej. Polega on na skrupulatnej realizacji czynności rachunkowych regulowanych przez ustawę oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Biuro rachunkowe Katowice posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości.

Na czym polega konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie pełnej księgowości to forma usług oferowana przez biuro rachunkowe Katowice. Obowiązek przymusu prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązuje jednostki, które przekroczyły próg przychów rocznych 2 milionów euro.

Jest to system ewidencji, który ma na celu ukazanie stanu finansowego przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy jesteś stroną w spółkach- jeśli wartość Twojego rocznego przychodu, lub przychodu spółki jest wyższa niż 2 miliony euro, jesteś zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest to bardzo żmudny i skomplikowany proces. Warto więc odwiedzić biuro rachunkowe Katowice i zapoznać się z oferowanymi usługami.

Osoby pracujące w biurze posiadają odpowiednią wiedzę i konkretne kwalifikacje, aby w sposób rzetelny i precyzyjny zająć się rachunkami spółki, firmy czy osoby fizycznej.

Jak wygląda proces prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Jest to przede wszystkim reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym. Biuro rachunkowe składa w jego umieniu deklaracje podatkowe oraz ZUS i sprawozdania finansowe, uwzględniając przepisy polskiego prawa. Prowadzenie ksiąg handlowych jest uskuteczniane na podstawie ustawy o rachunkowości. W ramach tej usługi uwzględnia się zakładanie planu kont, rozliczanie podatków, np. CIT, sporządzanie ewidencji vatowskiej, sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia (w tym wartości niematerialnych).

Biuro rachunkowe sporządza również rozmaite analizy finansowe oraz instrukcje dotyczące inwentaryzacji. Jednym słowem: biuro rachunkowe porządkuje sprawy związane z obiegiem finansowym (źródła przychodu i koszt prowadzenia działalności) oraz pilnuje terminowości składania koniecznych sprawozdań, mając na uwadze okresy sprawozdawcze.

Współcześnie do prowadzenia ksiąg używa się odpowiedniego oprogramowania komputerowego, które znacznie przyspiesza cały proces.

Oprócz obsługi księgowo- podatkowej filarem działalności biura jest doradztwo finansowe. Wyliczanie podatków to również areał działalności biur rachunkowych w Katowicach. Z ich usług korzystają podmioty prawne, które chcą szybko i bezproblemowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Categories Biznes